Weerbots steunt projecten

We willen meer doen dan enkel onze stem laten klinken. Daarom gaat de bescheiden opbrengst van onze optredens na aftrek van onkosten voor koorwerking, naar kleinschalige sociale projecten in Derde en Vierde wereld. Vaak gaat het om projecten waarbij koorleden betrokken zijn.

Ook bij onze viering van 30 jaar Weerbots denken wij aan hen die het moeilijker hebben en we hebben dan ook een sponsoringproject opgericht. Lees hieronder meer hierover:

Waasmunster, 20 oktober 2020

 

Solidariteitskoor Weerbots

Muzikale leiding Marianne en Lily Vervaet

Contact: Gijs den Dubbelden; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aangesloten bij Koor & Stem, overkoepelende organisatie voor koren

 

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

 

Het solidariteitskoor Weerbots viert feest!

Al dertig jaar brengt het koor vrouwen en mannen samen rond een centraal thema: zingen voor een betere wereld. Met onze solidariteitsliederen vragen we aandacht voor de zwakkeren in de samenleving.

 

Concreet betekent dit dat we met de opbrengst van onze optredens al dertig jaar diverse kleinschalige projecten in binnen- en buitenland steunen. Deze projecten verdienen onze aandacht omdat ze niet de middelen hebben voor sponsorwerving op grote schaal. Door de kleinschaligheid komen de beschikbare gelden wel rechtstreeks op de bestemde plaats. 

 

Op 29 maart 2020 is onze eerste (benefiet)optreden ‘WeerSpiegelingen’ in Sint-Gillis-Waas voor Dorizon Doenja, een scholenproject in Tanzania. Op 4 en 5 april 2020 zingen we in onze thuisbasis, het GC Hoogendonck te Waasmunster.

 

Met deze jubileumconcerten steunen we vijf projecten. Ons doel is om per project een bedrag van minstens €1000 bijeen te krijgen.

Daarvoor vragen wij uw hulp. Spreekt het nut van een van de projecten die wij u in de bijlage voorstellen u aan? Wilt u ons helpen om het voorgestelde streefbedrag te bereiken of zelfs te overtreffen?

Zo ja, dan stellen we het volgende voor:

  • uw bijdrage gaat rechtstreeks, zonder onze tussenkomst, naar de rekening van het door u gekozen project
  • bij storting vermelden ‘Weerbots 30 jaar’
  • de geselecteerde projecten kunnen op uw verzoek een financieel verslag voorleggen, hun werking verduidelijken en vanaf € 40,- een fiscaal attest verstrekken. Het logo van uw bedrijf wordt via powerpoint getoond voor, na en in de pauze  van de optredens en in de foyers.

 

Met uw gift werkt u met ons mee …. aan een betere wereld.

 

 

Korte voorstelling van de projecten

 

Welzijnsschakel De Springplank,

Kleine Heimelinkstraat 17, 9100 Sint Niklaas-03 777 05 34  

Contact: Betty Goossens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

www.despringplank-sintniklaas.be   

Bankrekening: BE86 8939 4407 0450: Vlaams Netwerk: project 609 Welzijnsschakel De Springplank Sint-Niklaas:

bij storting vermelden Weerbots30jaar                                                                                                             

1 Voedselondersteuning  2 Ontmoeting 3 Groepsgesprek en activiteiten                                                                   Gezinnen met een beperkt budget kunnen terecht in De Springplank voor voeding en verzorgingsproducten. Een uitgewerkt puntensysteem maakt dat mensen kunnen winkelen zonder geld. Het aantal punten wordt toegekend volgens de samenstelling van het gezin. De toelatingsvoorwaarden liggen vast in vooraf bepaalde criteria. Het voedsel krijgen we van de Voedselbank en kopen we, door middel van sponsoring, zelf aan.

 

VZW MATINU

Gentdam 45, 9160 Lokeren - Contact: Inge Van Hoecke, 0495 28.67.00               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Bankrekening BE47 0689 0660 6180    

bij storting vermelden Weerbots 30 jaar
Doelgroep:

Kinderen en jongeren die het psychisch moeilijk hebben en uitvallen in ons huidig maatschappelijk systeem, een plaatsje geven. De ultieme doelstelling is jongeren opleiden en executieve vaardigheden eigen maken zodat ze naast de praktische en theoretische kennis van hun gekozen richting, ook heel goed weten waar hun sterke en zwakke kanten liggen. Matinu is gevestigd op de locatie van ‘Coaching met en door paarden’. Hier wordt voor een aantal jongeren een vaste studieplaats gegarandeerd.

 

KihovilO vzw

Contact: Harry Robberecht-Kreukelhoefweg 6, 2880 Bornem, 03 296 93 29

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

www.facebook.com/Kihovilo   

Bankrek: BE48 5230 8027 2427 -

bij storting vermelden: gift aan LZG, project Kihovolo, Weerbots 30 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 De vereniging stelt zich tot doel de levensomstandigheden van de inwoners van Kihogo, een dorpje in Oeganda, en de omliggende dorpen in het Kabarole District, Kasenda Subcounty te verbeteren.

De VZW KihovilO wil de zelfredzaamheid bevorderen door een duurzaam en verantwoord schoolproject uit te bouwen en de dorpsgemeenschap kansen te geven om op eigen kracht een menswaardig bestaan op te bouwen.

 

Ontmoetingshuis De Moazoart

Kasernestraat 80-9160 Lokeren-09 279 65 40.          

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

www.demoazoart.be  

Bankrekening: BE86 8939 4407 0450  van Netwerk Tegen Armoede -

bij storting vermelden: projectnr. 612 - ‘De Moazoart’: Weerbots 30 jaar                                                                                                                                                                                                                         De Moazoart is een geïntegreerde basisvoorziening en een bij de Vlaamse overheid erkende vereniging waar armen het woord nemen, met een warm onthaalpunt en een divers ondersteunings- en activiteitenaanbod, voornamelijk gericht naar kwetsbare mensen in Lokeren. In de werking staan ontmoeting, vrije tijd, vorming, hulpverlening en belangenbehartiging centraal.

 

Project Sociaal-Economische Interventie- Chã das Furnas-Santo Antão-Cabo Verde.                                           

Contact: Annemie Scheepers-Kanaalstraat 18-9160 Lokeren 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Bankrekening van Maria Miranda: NL19RABO0143708996 -bij storting vermelden Weerbots 30 jaar                                                                                                             

Dit project ontstond doordat Maria Miranda en Ruth Ferreira de noden van de dorpsbewoners van Chã das Furnas op Santo Antão ter harte namen en sympathisanten voor een ondersteunend sociaal-economisch netwerk zochten. Hiermee willen ze de bewoners - met name de vrouwen - helpen om samen op een andere wijze een bestaan op te bouwen en de levenstandaard te verhogen. Op deze manier kunnen ze, niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele dorpsgemeenschap bestaansmogelijkheden en zekerheid creëren.   

 

Met uitzondering van dit laatste project kunnen fiscale attesten worden verstrekt.

 

 

Volgende projecten kwamen de voorbije jaren reeds aan bod :

Onze Rijkdom

Een dozijn mensen, allemaal met ervaring met het leven in armoede, brengt liedjes geïnspireerd door hun bestaan. Eenvoudig, ontroerend, herkenbaar maar ook met een flinke dosis humor zingen ze over eenzaamheid en geluk, de eindjes aan mekaar knopen, geaccepteerd worden...

 

Dorizon Doenja

Sinds 2010 steunt Dorizon Doenja vzw de middelbare school van Bassodawish (Tanzania) met Educatie, Water en Gezondheidszorg. Door te investeren in de verdere uitbouw van hun infrastructuur en het bijhorend didactisch materiaal, de watervoorziening en de primaire gezondheidszorg willen we 720 jongeren van Bassodawish en hun directe leefomgeving alle kansen op een betere toekomst geven.

 

VLOS

VLOS komt op voor elke migrerende mens in nood. Het onstond in 1997 als Vluchtelingen onthaalgroep Sint-Niklaas en werd in 2005 omgedoopt tot Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas. Een grote groep van vooral vrijwilligers werkt mee aan o.a. De VLOSbazaar, de VLOSkruidenier, opleidingen, onthaal en consultatie en begeleiding, feestcomité, ontspanning .....

 

The Swallow (de zwaluw-vzw)

In 2002 startte The Swallow in Gambia aan de ontwikkeling van een alternatief onderwijs met veel aandacht voor voedselzekerheid en gezondheid. Ondertussen staat er een hele infrastructuur en is het lokaal team aan het werk. Deze activiteiten groeien verder en vermits er totaal geen financiële ondersteuning is vanuit de Gambiaanse overheid zijn zij volledig afhankelijk van giften.

De vzw wil nu ook een stapje verder de wereld in. Ze willen op zoek gaan naar andere scholen en centra in het Zuiden die mee willen werken aan kwalitatief onderwijs.

 

Vrouwenopvangcentrum (VOC) De Schreiboom

De Schreiboom is een opvangcentrum voor dak-en thuisloze vrouwen met of zonder kinderen, die tijdelijk onderdak en begeleiding nodig hebben Dit verblijf kan in principe max. 6 maanden duren. In deze periode wordt een traject van hulpverlening op gang gebracht.

 

Bevrijde wereld

Bevrijde wereld werkt aan het recht op voedsel voor iedereen samen met de partnerorganisaties uit West-Afrika, Bolivia en de Filippijnen. Een sterke organisatie en ondersteuning van de bevolking in het zuiden staat hier centraal. Met de baobab-inleefateliers voor kinderen en een uitgebreide regionale werking draagt Bevrijde wereld ook in België bij tot een grotere Noord/Zuid solidariteit.

 

The Wilbroad Secondary School

Bassodawisch is een dorp in Tanzania, 25 km van Karatu. Tot voor kort was daar enkel een lagere school. Vrijwilligers onder de bevolking bouwen nu volop aan een middelbare school. Dit project kon tot op heden niet rekenen op enige financiële steun van buitenaf.

 

”Anfiteatro” aan-zet voor Fossa

Het dorpje Fossa, gelegen in de Italiaanse regio Abruzio, werd zo'n 7 maanden geleden getroffen door een hevige aardbeving. Van de iets meer dan zeshonderd inwoners leeft meer dan de helft in tentenkampen. Anfiteatro vraagt financiële steun om enerzijds zijn coördinerende en steunende rol te kunnen opnemen ten bate van Fossa, tevens zal het geld dat in het laatje komt, dienen om kleine noden in de socio-culturele sfeer te leningen.

 

Namaste-huis in Zomergem en Merendree

Het Namaste-huis is een plek om op adem te komen wanneer levensomstandigheden moeilijk zijn. In een ondersteunende omgeving is er tijd en ruimte om hierbij stil te staan. In 2008 waren er 125 personen te gast. Dit project werd erkend door Netwerk Vlaanderen maar kreeg tot nu toe geen structurele erkenning. Het bestaat dankzij de inzet en van velen.

 

De stille weg

Project om mensen via verschillende stilte-activiteiten(wandelen, lichaamswerk, meditatie...) in contact te brengen met hun eigen diepste kern. De financiële ondersteuning zal worden gebruikt om mensen, die het financieel moeilijk hebben, toch een kans te geven om aan deze activiteiten deel te nemen. De prijzen die momenteel worden aangerekend zijn louter kostendekkend.

 

Bouw van schooltje met slaapzaal in Oeganda

Dit project werd opgestart door een Ugandese man die na zijn universiteitsstudie teruggekeerd is naar zijn geboortedorp. Daar verwezenlijkt hij, in samenwerking met een groep vrijwilligers, zijn droom: een schooltje met slaapzaal. De eerste steen werd 3 jaar geleden gelegd, momenteel is men bezig aan de bouw van een slaapzaal voor de kinderen.

 

Surya homes in Nepal

Suruya is het Nepalese woord voor 'zon'. Zon betekent warmte, warmte dat is vooral zorg dragen voor elkaar. Dit project betaalt in hoofdzaak het schoolgeld, de schoolboeken, het uniform en de maaltijden voor kinderen van plattelandsgezinnen. Deze kinderen hebben nog meer dan de stadskinderen een tekort aan basisonderwijs en missen alle kansen op een degelijke opleiding. Daarnaast worden in moeilijke tijden ook rijst, groenten en kledij aan deze gezinnen bezorgd. De gezinnen krijgen nooit rechtstreeks geld toegestopt.

 

Beweging van Kinderen Zonder Papieren

Deze beweging werd in 2005 opgericht en ijvert voor een humane asiel- en opvangpolitiek en in het bijzonder voor een concrete toepassing van het kinderrechtenverdrag.